Kvalité & certifikat

KVALITÉ & CERTIFIKAT

Nordic Spice har sedan starten 2004 konsekvent arbetat med kvalitet och produktsäkerhet i alla led av vår verksamhet, från inköp av råvaror till produktion och försäljning.

Vårt produktsäkerhetsarbete baseras på HACCP principerna och vi är certifierade enligt FSSC 22000. Vårt kvalitets och produktsäkerhetsarbete innebär att vi ständigt söker möjligheter att förbättra vårt arbetssätt och våra produkter.