Förpackningar

Alla våra förpackningar är godkända för livsmedel enligt EU:s gällande lagstiftning.

Våra förpackningar

· 1 L PET (4 x 1 L)
· 3,7 L HINK
· 11,7 L HINK
· 2 L DUNK (2 x 2 L)
· 5 L DUNK (2 x 5 L)
· SÄCK