Våra förpackningar

forpackningar

Alla våra förpackningar är godkända för livsmedel enligt EU:s gällande lagstiftning.

1 L PET (4 x 1 L)

3,7 L HINK

11,7 L HINK

2 L DUNK (2 x 2 L)

5 L DUNK (2 x 5 L)

SÄCK